Menu

Kenalan

Pusat Kesihatan Keluarga ada di sini untuk menjawab soalan anda. Hubungi tapak atau jabatan yang anda perlukan, atau lengkapkan borang di bawah.

Medan ini adalah untuk tujuan pengesahan dan hendaklah dibiarkan tidak berubah.

Daftar untuk Rekod Kesihatan Saya Pusat Kesihatan Keluarga untuk menghantar soalan perubatan peribadi kepada pembekal anda.

Ketahui Lebih Lanjut

Temujanji 

502-774-8631

Portland

502-774-8631

East Broadway

502-583-1981

Iroquois

502-366-4747

Fairdale

502-361-2381

Pusat Kaunseling Pasar Barat

502-778-8400

Penjagaan Kesihatan Phoenix untuk Gelandangan

502-568-6972

Soalan Pengebilan  

502-772-9064

Rekod Perubatan Pesakit

502-772-8311

Bantuan Insurans

502-772-8182

Ombudsman Pesakit

502-772-8589