منو

Robert (Bob) Wojda, MD

Services Provided
  • مراقبت های اولیه بزرگسالان
  • خدمات برای بی خانمان ها
  • داروخانه
محل

بلوار محمدعلی 712
لوئیزویل، KY 40202

View Patient Portal
Bob Wojda headshot