منو

مراقبت با کیفیت بالا که در آن همه خوش آمدید.

مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه

مراکز سلامت خانواده بر اساس درآمد و اندازه خانوار شما تخفیف هایی را بر روی خدمات و نسخه های ما ارائه می دهند. هر کسی سزاوار مراقبت های بهداشتی است که نیاز دارد، نه فقط زمانی که توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

بیشتر بدانید

بیماران جدید

مراکز بهداشت خانواده پذیرای بیماران جدید در هر سنی هستند و بیمار شدن آسان است. خدمات پزشکی، دندانپزشکی، مشاوره و موارد دیگر را دریافت کنید.

بیمار شوید

A nurse patting a mans back

آموزش سلامت

مراکز بهداشت خانواده کلاس های زیادی را برای حمایت از سلامت و تندرستی شما ارائه می دهند. کلاس های آشپزی سالم، ورزش، مدیتیشن، ترک سیگار، حمایت خانواده و موارد دیگر!

یک کلاس پیدا کنید